Vi hjälper dig med frågor kring ROT avdrag

Så fungerar ROT-avdrag

Alla personer som uppfyller villkoren kan få upp till 50 000 kronor i skattereduktion för utförda ROT-tjänster (Reparation, Ombyggnad, Tillbyggnad). Skattereduktionen kan du endast få för själva arbetskostnaden och gäller till exempel inte material. Du kan få skattereduktion för 30 procent av arbetskostnaden och max 50 000 kronor totalt. Det innebär att någon som nyttjat ROT-avdraget fullt ut, och alltså får skattereduktion med 50 000 kronor, har köpt ROT-tjänster för totalt 166 666 kronor innan skatteavdrag.

För att få ROT-avdrag måste vissa kriterier uppfyllas:
 • Du ska ha fyllt 18 år när arbetet utförs.
   

 • Du är bosatt i Sverige.
   

 • Du betalar skatt i Sverige.
   

 • Du äger bostaden. Detta innebär att det till exempel inte är möjligt att få ROT-avdrag för arbete som utförts i en hyresrätt. Om du bor i en bostadsrätt så kan du göra avdrag för arbete som utförs invändigt. Avdrag för inglasning av balkong i en bostadsrätt går alltså inte.

 • Du måste använda fastigheten, helt eller delvis, som din bostad.
   

 • Du måste vara den som betalat för arbetet. Det betyder att även om det är du som äger bostaden så är du inte berättigad till något skatteavdrag om det är någon annan som betalat fakturan.
   

 • Den fastighet du planerar att utföra arbete på måste vara äldre än 5 år.

Renoving i Askersund